Големият клоун, талантливият актьор

Тошко Козаров

ни напусна.
Ако клоунът е емблемата на цирка, а за повече хора е така, Тошко Козаров десетилетия наред беше емблемата на българския цирк.
Поклон пред паметта на твореца, дарил не само българите с толкова радост...


К