Диана и любовта

Диана Иванова. Наръчник за любовници и други последователи/ Diana Ivanova. Guidebook for lovers, and other disciples.
Превод на английски Златна Костова. Художник Ели Гайзер. Издание на Колекция Аквариум Средиземноморие. София, 2003.

Диана Иванова рискува с любовта - най-щедрата тема, наложена от човешката бедност. Нейните стихотворения призовават духа на близостта, сноват между молитвата и благодарността, учат блажената плът на милосърдие... И завиват човешките бедствия сред света - София и Прага, Ереван и Мали, Бейрут - с топлите си напеви.
Тривиалните на хартия изречения стават трудно произносими на глас, когато ги насочиш към точно определен човек - и тогава любовните обръщения на Диана препращат към собствените ни рани. Освежават нашите ласки и раздели. Габриел Марсел беше писал, че да обичаш някого, означава постоянно да му казваш: "Ти няма да умреш". Хубаво е дърпаш някого към живота с искреното въже на любовното стихотворение, храбро е да плетеш въжета от думи.

М.Б.