Илия Темков неотдавна щеше да навърши 80 години. Почти 60 от тях той отдаде безкористно в служба на музиката.
Започнал дейността си през 1945 година като музиколог при Софийската държавна филхармония, той е основател на музикално-образователните концерти в България. От 1947 година води популярната лектория в камерна зала "България", а през 1950 г. основава и две години ръководи хора при Софийската филхармония. По време на специализацията си в Берлин изнася цикъл от беседи "Портрети на български композитори", а по-нататък приносът му в развитието на контактите ни с немската култура е свързан с представянето и популяризирането на личности като Ханс Айслер, многократни са гостуванията му със симфонични оркестри в Дрезден, Лайпциг и Берлин, за които музикалната критика дава отлични оценки. След завръщането си у нас работи като диригент на симфоничните оркестри в Пловдив, Русе, Шумен и гостува на всички останали оркестри в страната. Известен период от време активно работи и в редакцията на вестник "Музикален живот".
Едно от най-високите постижения на Илия Темков бе осъществяването в Русе на първото цялостно изпълнение в България на Матеус пасион от Й. С. Бах, в което взеха участие прочути румънски солисти.
През 1961 година Илия Темков постави началото на фестивала "Мартенски музикални дни", а през 1965 бяха основани и "Зимни музикални вечери". Пак в Русе, през 1967 година той стана основоположник на конкурс за млади инструменталисти, на който сред първите лауреати е Минчо Минчев.
Като любопитен факт искам да отбележа, че през 1962 година Илия Темков пръв даде диригентската палка в ръцете на Жан-Бернар Помие.
Цялата дейност на Илия Темков - като музикант, диригент и педагог бе белязана със знака на родолюбието и предаността към музикалната култура.

Михаил Чакъров