Швейцарската културна програма в България
съобщава, че са известни резултатите от конкурса за набиране на проекти от областта на съвременната култура, обявен в началото на годината.

Списъкът на одобрените проекти е публикуван в интернет-страницата www.pro-helvetia.bg (рубрика "Новини").

Поради изключително големия брой постъпили предложения, Офисът на Програмата няма да е в състояние да отговори на всеки кандидат поотделно, но благодари на всички участници за проявения интерес.

Условията за следващия конкурс ще бъдат обявени на същата интернет-страница на 15 май и проектите ще се приемат до 16 юни, 17,00 часа, като предложените за финансиране прояви трябва да бъдат организирани през второто шестмесечие на 2003 г.