Академична почит към проф. Знеполски
В присъствието на академичния елит у нас се състоя премиерата на "Ars inveniendi", преставителен том изследвания в чест на проф. Ивайло Знеполски, съставен от Жана Дамянова и публикуван от УИ "Св. Климент Охридски" (повече за самото издание - вж. "Култура", бр. 6 от тази година).
На представянето на 11 март т.г. в зала 1 на Софийския университет говориха както деканът на Философския факултет Витан Стефанов и съставителката Жана Дамянова, така и проф. Георги Фотев и проф. Богдан Богданов. В емоционално изказване проф. Фотев аргументира значимостта на проф. Знеполски като мислител и с неговия безупречен научен авторитет, допринесъл съществено за идването в България на най-важни фигури от съвременната европейска академична сцена.
Проф. Богданов говори за "попаденията" на сборника и прекрасната умереност, проявена в направата на "Ars inveniendi", за фината и изискана простота на академичноно и личностно поведение на проф. Знеполски - прочее, поведение, което не е претърпяло, за разлика от мнозина други, драстични промени след 1989 г. Той спомена и скромността на изследователя, възпряла го да отпразнува своевременно своя юбилей преди две години.
И проф. Богданов, и проф. Фотев отбелязаха, че вече може да се говори за школа на Ивайло Знеполски в българската хуманитаристика.
Честваният учен се постави както като обект на книгата, така и като читател на това важно и оригинално издание. Той благодари на участниците в юбилейния сборник и разказа за драматизма да прочетеш от настоящи позиции своята пълна библиография.
Всъщност библиография, която би респектирала и най-самовзискателни мислители.

М.Б.