Изборът на "Култура"


Ars inveniendi

Изследвания в чест на проф. Ивайло Знеполски
Съставител Жана Дамянова

УИ Св. Климент Охридски
София, 2002