Ирак, "земята между двете реки", е люлката на големите цивилизации от 5-то хилядолетие преди новата ера. Благодарение на изключителното съчетание на географски и климатични фактори, излишеството на земеделска продукция довело до развитието на сложни общества, изобретяването на писмеността и установяването на първите градски селища и законови кодекси. В по-ново време Багдад е бил столица на Абасидския халифат и политически и културен център на една от трите монотеистични религии. Многобройни исторически паметници свидетелстват за великите технически и художествени достижения на предците на съвременен Ирак и представляват безценно наследство за цялото човечество. Сред тях са град Ур, издигнат от халдейската династия, рожденото място на Авраам Вавилон с легендарната Вавилонска кула, Ниневия, Хатра, Ашур и Самара, да назовем само най-забележителните. В Ирак се намират едни от най-важните археологически сбирки в света, като например Иракския музей в Багдад.
Ирак ратифицира Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство още през 1974. Въпреки безспорното богатство на наследството си, само един от историческите паметници в Ирак е вписан към този момент в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО: град Хатра - важен център, процъфтял около II - III век от новата ера между Римската империя и царството на персите. В края на 70-те и през 80-те Ирак предложи няколко исторически паметника за включване в списъка на комисията по световното наследство, но тя върна номинациите обратно на управляващите в Багдад по технически причини. След 1991, поради тежката политическа ситуация и липсата на необходимите ресурси, властите в Ирак не успяха да проведат значителната подготвителна работа, която се изисква за представянето на номинации. През 2000 обаче Ирак представи нов списък на паметниците, които страната смята за приоритетни номинации през идните години. Той съдържа седем паметника от шумерския град-държава Ур до мюсюлманската крепост Ал-Укайдар. Все пак много остава да бъде направено, за да може изключителното разнообразие на иракското наследство да бъде подобаващо отразено в списъка на ЮНЕСКО. Ако и когато 7-те паметника от пробния списък бъдат вписани в списъка на световното наследство и преминат под защитата на Конвенцията, това ще покрие много малка, макар и представителна, част от невероятно богатото наследство в земята между двете реки.

(По материали, публикувани на интернет-страницата на ЮНЕСКО http://whc.unesco.org/nwhc/pages/news)

От английски М. Б.