По следите на времето се нарича изложбата, с която от 3 март Националната галерия за чуждестранно изкуство отбелязва 125-годишнината от Руско-турската освободителна война. В три от залите на галерията са изложени 123 произведения на 61 руски художника, съхранявани до момента в отделна колекция на музейния фонд. Това до голяма степен определя характера и хронологичния диапазон на експозицията. Тя проследява отделни автори и аспекти от развитието на живописта, графиката и рисунката в руското изкуство от края на ХIХ и първите десетилетия на ХХ век.
В централната зала на последния етаж са съсредоточени предимно произведения на класици като Айвазовски, Маковски, Репин, Шишкин и Естир Слепян. Тук можем да видим "Портрет на царя Освободител" на Тюрин, представител на портретния жанр в академичното му направление от втората половина на ХIХ век. В същия стил са издържани и двата портрета на Владимир Маковски "Момиче с хрътка" и "Момиче с чекрък". В духа на класицизма е и трогателната композиция "Премина като сън" на Естир Слепян, в която виждаме възрастна жена, почти изцяло потопена в черното на мрака, придържаща в ръцете си искрящо бял булчински воал.
Другите две зали са отредени по отделно за живописта и графиката. Прави впечатление количествения превес на пейзажните композиции в различни стилове. Късният руски романтизъм в пейзажа присъства с две композиции на мариниста Айвазовски и "Блато" на Суходолски. Ларионов е представен с импресионистичен пейзаж.
Графичните композиции на Кандински, допълнени от поетичните образи на Шагал, са показателни за руския авангард от началото на ХХ век.
Кузма Петров-Водкин, чието изкуство от началото на ХХ век обединява традицията с модерното, е представен с живописно платно от студентските му години, както и с рисунки и графика от зрелия му период.
Включените в изложбата произведения са събирани в последните 100 години с държавни откупки или дарения.
Повечето се показват за пръв път пред публика и са основно реставрирани за случая.
Издаден е и каталог с произведенията от изложбата с кратка информация за отделните автори и встъпителна студия от проф. Аксиния Джурова, която е и уредник на изложбата.

Светла Петкова