Културен коктейл


Апел на ИКОМОС
Културното наследство на Ирак според ЮНЕСКО

Конкурси, дъвка, социализъм, Мария Станкова
Проектът Запазена марка България, Ирина Илиева

21 март - Световен ден на кукления театър
Специалността Театрознание - на 50!, Никола Вандов
Опусът Кирил Кадийски. Литературна анкета, Марин Бодаков
Димитър Гочев постави Артър Милър в Берлин, Александър Андреев
Изложба руско изкуство По следите на времето в НГЧИ, Светла Петкова
Изложбите към Мартенски музикални дни в Русе, Елена Великова
Изложбата Каре дами в софийската GallEros, Диана Попова

Музика в Програма Христо Ботев на БНР