Убийството на Джинджич

Биография

Какво се случи и защо?,
Ясмина Тешанович

Демократ и опортюнист,
Миряна Томич

Нещо повече от убийство,
Херман Терч