Факел (книжка 1/ година 23) съдържа мостра от роман на Игор Яркевич, назована "Литературата и сексът", есето "Интелигенцията и литературата" от същия автор, разговор с него под наслов "Културата е звяр, избягал на свобода" и бележките на Константин Кедров "Бунтът на Яркевич".
Книжката съдържа и разказа "Клопка" от Людмила Петрушевска и свидетелството "Как бях разпитван в Америка" от Владимир Войнович, разговори с Василий Аксьонов ("Американците не харесват иронията") и Джон Ъпдайк ("Общуването ни със свободата е съмнително").
В дял "Култура на прехода" четем Робърт Хюз с "Упадъкът на Америка", "Историята на успеха" - кръгла маса за руските либерални реформи и културата и "Идеалният театър" - разговори между Ицко Финци и Едуард Захариев.
Дял "Из архивите на КГБ" се занимава изключително с Владимир Висоцки.
В плътната дискусия "Историята на успеха" Борис Дубин от Общоруския център за изследване на общественото мнение заявява, че "най-дълбоко очерталата се днес пропаст е свързана с изчезналото средно равнище.
Съществува равнище на масовата книга с относително голям тираж и бърз цикъл на обращение, със заглавия, чийто брой и серийност се увеличават непрекъснато, и няколко списания от западен тип, около които се събира тесен кръг от съмишленици, които създават съвременното актуално изкуство (...) Как да се създаде 'средно' изкуство, което е по средата на авангарда, който е почти ненужен, и изкуството, което се сблъскваш, да речем, на излизане от метрото? Литературата и изкуството на средно равнище обикновено стоят на по-високо равнище от равнището на нормалния човек и в този смисъл му дава достатъчно значими модели. От друга страна, за разлика от авангарда, агресията и хепънинга, това изкуство е жизнеутвърждаващо."
Поучително.

М.Б.