Първият докторантски сборник в българската комуникационна наука беше представен броени часове преди да започне "кризисната ситуация" в Ирак (19 март т.г., СУ "Св. Климент Охридски").
"Комуникация в кризисни ситуации" е финансиран от фондация "Фридрих Еберт" и включва публикации в три раздела: "Екстремни събития", "Политически и икономически проекции" и "Трансформации в културата и медиите". Текстовете фактически представляват доклади на докторантите-участници в Международната научна конференция "Медии и пъблик рилейшънс: проблеми на образованието и практиката" (София, 17-18 май 2002 г.).
Доц. Минка Златева (съставител на сборника заедно с проф. Тодор Петев) нравоучително спомена своето "златно правило": "В науката личните контакти имат по-голямо значение от прочетеното в библиотеката".
Самите докторанти демонстрираха нужното за случая вълнение, като изказаха благодарности, възторг и даже преклонение...

Анахит Хачикян