Николай Майсторов подреди втората от поредицата изложби, с които отбелязва 60-годишнината си. В галерия "Рафаел Михайлов" във Велико Търново той показва осем графични цикъла, които се състоят общо от около 400 графични листа. Работите са разположени в шест зали, като са включени и свързващите ги стълбищни пространства. Това е количествената равносметка от изложбата, която наистина е впечатляваща. Произведенията, подредени в пространството на галерията са толкова много, че се създава илюзия за безкрайност, нагнетена от хиляди същества, надарени с огромен диапазон от чувства и емоции.
Показаните произведения са създадени в периода между 1981 и 2001. Най-ранният цикъл в експозицията включва литографии, вдъхновени от Евангелието от Лука в библейския Нов завет. Следва цикъл цветни сериграфии, посветени на Рабиндранат-Тагоровата книга "Садхана (Път към съвършенството)" (1984). През 1986 Майсторов създава литографиите към Бодлеровата поезия "Цветя на злото", които също са част от експозицията. След тях последователно през годините са създадени цикъл рисунки към библейския "Стар завет" (1988); цикъл цветни литографии "Унамуно, Сервантес - "Дон Кихот" (1991); цикъл литографии по "Песен на песните" от Соломон (1993); цикъл литографии "Апокалипсис сега или винаги" по Откровение на Св. Йоана Богослова (2000) и цикъл "Търновски рисунки" (2001).
Експозицията очертава в цялост, и то на много високо ниво, параметрите на огромно и мощно художествено творчество. Циклите, включени в изложбата, са обединени от типичните за произведенията на Майсторов образи, излъчващи вътрешна борба и безпокойство. Те постоянно се мятат, разкъсвани от противоречиви усещания в търсене на истината между доброто и злото. Понякога тези хора и животни изглеждат осветени от божественото, а друг път - обладани от демоничното. Силата на чувствата е подсилена от твърдост на линията и остър контраст между черно и бяло.
Произведенията на Николай Майсторов продължават да се възприемат противоречиво, което може би се дължи на не докрай разбираемите му деформирани образи. Тепърва предстои да осмисляме техните достойнства. Засега остава възможността да изпитаме истинска наслада от разглеждането на изложбата и да очакваме следващата през май в София.

С. П.