Нетрадиционен поглед към киното в България
"Синема.bg" на Александър Янакиев е обхватно изследване на кинематографичния процес в България от края на XIX век до наши дни. Авторът се спира предимно върху институционалните, финансово-продуцентските, разпространителските или законодателните аспекти на кинематографичния ни живот. Това са области, които са или само частично проучени от нашето кинознание, или са направо бели полета.
Подходът на Александър Янакиев се базира върху пресяването и осмислянето на огромен по обема си фактологичен материал. Особено голям интерес представлява формулирането на моделите за жизнеспособно функциониране на българското кино в условията на конкурентен пазар през първата половина на XX век.
Задълбоченото изследване на тези процеси е актуално и показва как в условията на малка България кинематографът е в състояние да бъде печеливша дейност, балансирайки между разпространението на чужди продукти (в миналото също предимно американски) и създаването на български артефакти. Анализът на законовата база и юридическата регулация на процеса дава идеи, които биха могли да бъдат приложени и в днешно време. Същевременно авторът не остава при сухарската материя на юридическия език, а изследва живия процес на приложението на закона и дори на неговото нарушаване. Обективната преценка на противоречивите факти и тяхното значение за историята на българския кинематографичен живот са силни страни в "Синема.bg". Авторът не смята, че трябва да черпим национално самочувствие в съмнителното от научна гледна точка по-ранно датиране на първия български игрален филм (1910). Същевременно едни от най-вдъхновените страници в книгата са посветени на участието на българската интелигенция в кинопроцеса, като основната теза на Александър Янакиев е, че нашите интелектуалци от 20-те и 30-те по манталитет и информираност и не отстъпват на известните западни имена нито в теоретично, нито в критическо отношение.
Доц. д-р Александър Янакиев е един от най-изявените ни учени в областта на историята на българското кино. Той е съставител, автор и издател на енциклопедията "Българско кино", която беше оценена от професионалните среди като уникално явление в нашия киноживот. Новата му книга "Синема.bg" има всички качества да предизвика подобен интерес.

Надежда Маринчевска