Магда Абазова в светлина
Неслучайно "Светлина" е заглавието на творбата, поставена на централно място в живописната изложба на Магда Абазова в Националната художествена галерия - защото вибрации на светлинни нюанси можем да открием в повечето от лъчезарните картини на художничката, отпразнувала през март своя 80-годишен юбилей.
Пред зрителя се разливат топли млечножълти, зелени и розови тонове; светлинните проблясъци играят по покривите на "Стари къщи", тлеят в "Жарава", пронизват в "Нажежаване" или просветват в червено в уютния мрак на "В ателието". Въображението на Магда Абазова изгражда ведри, деликатни, пластически мощни светове.
В мащабната изложба, разположена в петте зали за временни експозиции, откриваме предимно картини от 90-те, но художничката е включила живопис както от 70-те и 80-те, така и от последните 2-3 години. Разположението на платната не проследява хронологично нишката на това изключително творчество. То е представено в неговото удивително разнообразие от динамично променящи се форми и цветове, като е търсено единствено хармоничното съчетание на платната в чисто духовната им съизмеримост. От класически пресъздадената реалност в портретите, през близки до абстракцията пейзажи и интериорите до асамблажите, изработени с почти детска чистота, това изкуство се гради на живо усещане за цвят и изискана поетика на образите.
Между най-ранното произведение на Магда Абазова, включено в експозицията - "Автопортрет" (1962), и работите й от миналата година не се отваря пропаст, а се разстила дълъг път, изпълнен с изненадващи гледки - родопски къщи, поляни, артистичен уют, нежни мечтания... Път, на който зрителят не може да се насити.
С изложбата на Магда Абазова, духовно по-млада от много свои колеги, голямата Живопис се завръща при нас...
Повече за експозицията - в някой от следващите броеве на вестника.

С. П.