Две важни издания с пиеси
В последните дни на март имаха премиери две издания със съвременни български пиеси. Едната премиера беше в София, другата - в Пловдив. Подобни радостни събития не се случват често. Те увеличават аргументите, че шансовете пред културата ни, и в частност пред драматургията ни, не са пропилени.
1. Съвременна българска драма е изящен шесттомник (наистина са шест тома!) с български пиеси, който издателство "Босилков" отпечатва и изработва ръчно в 106 броя под названието "Колекция 100". Всяко от елегантните малки томчета съдържа по четири пиеси. "Това не е антология, а колекция" - пише издателят и продължава: "Включените автори са изцяло наш избор". Подбраните автори са представени с по една своя творба, "която той сам е избрал (или е избрана от наследниците му), която счита за свой връх в драматургичното изкуство" - пише пък в предговора си Стефан Цанев.
Последното е особено интересно, тъй като самооценките на авторите винаги е нещо много важно и симптоматично. Затова бих изброил подбраните автори и пиеси, представящи нашата драматургия от втората половина на ХХ век: Никола Русев "Старчето и стрелата"; Иван Пейчев "Всяка есенна вечер"; Михаил Величков "Господи, помилуй"; Йордан Радичков "Лазарица"; Недялко Йорданов "Убийството на Гонзаго"; Константин Павлов "Персифедрон"; Димитър Коруджиев "Стаята"; Теодора Димова "Излишък от любов"; Валери Петров "Когато розите танцуват"; Георги Марков "Архангел Михаил"; Стефан Цанев "Последната нощ на Сократ"; Петър Маринков "Ноев ковчег"; Константин Илиев "Нирвана"; Георги Данаилов "Солунските атентатори"; Петър Анастасов "Църква за вълци"; Елин Рахнев "Боб"; Станислав Стратиев "Сако от велур"; Боян Папазов "Бая си на бълхите"; Юрий Дачев "Пансион за кучета"; Христо Бойчев "Полковникът-птица"; Иван Радоев "Човекоядката"; Маргарит Минков "Камината"; Яна Добрева "Топлина през ноември" и Любен Босилков "Вълшебният остров".
Това ли е най-ценното на тези автори и дори дали това са 24-те български драматурзи на втората половина на миналия век е както винаги в подобни случаи дискусионен въпрос. Друг би направил друга подборка на авторите, въпреки че според мен 2/3 от тях ще се повтарят при всеки поне малко професионален избор. Но изборът на издателя Любен Босилков е такъв и той има право на него. Дори заслужава уважение, че дава средства за нещо толкова нерентабилно, а толкова добро. Защото досега не съм виждал български пиеси издадени така достойно за драматургията ни. Томовете са оформени изискано и строго от Ваня Панайотова. Поводът за изданието е десетгодишнината на издателството. Всеки екземпляр на шесттомника носи пореден номер и подпис на издателя. Цената на целия комплект е 100 лева.
2. Савремена бугарска драма е на пръв поглед по-скромно издание. В резултат на набиращ размах международен проект (чиято цел е да се популяризират драматургиите на различните балкански страни сред техните съседи, а по-късно и в Западна Европа) в Белград (на сръбски) излизат книга с три съвременни български пиеси на сравнително млади автори: "Боб" на Елин Рахнев, "Самолетът-беглец" на Камен Донев и "Морска сол" на Емил Бонев (и трите са преведени от Благое Николич). Автор на предговора е театроведът Димитър Чернев. Книгата е издадена от Народно позорище, Белград.
Това е само началото, защото предстои да излязат и други български пиеси в Сърбия (включително класически, и на автори от по-зрялото поколение). Реципрочно ДТ-Пловдив ще организира издаването на съвременни сръбски пиеси и т.н.
Когато мрежата от контакти между институции и творци не е монополна и строго йерархична, а е разклонена в широчина, въпросът за подбора някак губи привичния ни драматизъм. Други ще намерят средства и ще издадат книги, отразяваща други, техни подредби на стойностите в драматургията ни, различни представи за изграждания от нея свят.

Никола Вандов