По повод Людмила на Богомил Райнов

Людмила Живкова на Самуиловата крепост,
Любомир Левчев

Извадки от бележника,
Невена Стефанова