Отчаяние

"Ти не беше такъв" е роман, който разказва какво се случва с нас, когато "забравяме" по целесъобразност своите ценности. Когато обстоятелствата ни принуждават да ги забравяме.
С меланхолия и отврата Георги Величков реконструира херметичното фамилиарно всекидневие на социалистическата провинция през 1971 година, в което нравствени сблъсъци започват да се конкурират с ожесточени сблъсъци в името на оцеляването. Но като честен творец авторът не преминава в режима на едрите идеологически обвинения, а избира да тълкува самия себе си...
Величков заселва описваната от него социална среда с образовани маргинали, чиито духовни конвулсии ги отдалечават неотвратимо от въображаемия център на Истинския Живот - и за да се справят с провала, персонажите на писателя регресират във вътрешните си монолози, в които или се вихрят сексуални фантазми, или цитати от високата литература предлагат гротескни "разрешения" на конкретни житейски ситуации.
"Ти не беше такъв" се разгръща точно чрез невъзможността личната безизходност да стане публична, да стане истински важна - и в резултат, ако употребя нашумелия военен термин, персонажите се подлагат един друг на "приятелския огън" на досадата, алкохола и раздразнението, на "дървената" философия и онанизма...
"Българската провинция ражда подлеци, пияници и маниаци", декларира в делир един от героите на Величков, иначе добре специализирани в дребните съпротиви и обходи на социалистическата норма. Въпреки това обаче персонажите се превръщат в илюзии на самите себе си, хоризонтите на живеене се скъсяват до изстъплеността им тук-и-сега... А стилистичните драперии на Величков чудесно предават "декадентския" гърч на героите.
"С иронията се залъгват умните циници, успешно дори - чак си вярват, ама нощем зъзнат от страх. Насаме със себе си иронията не помага!", заявява майката на централния герой. "Улучи ме право в петата", ще й отговори той. (Този диалог се провежда малко след трагикомичните опити младият адвокат да бъде завербуван от "онези" служби...)
(Автобиографичният?) роман на Георги Величков е болезнено литературно постижение не само за собствения си автор. А чрез финото моделиране на тогавашното общество книгата трябва да заинтересува и социалните психолози.
Лично мен досегът с "Ти не беше такъв" неочаквано ме уязви, защото събитията в него се развиват в годината на моето раждане, централният герой е на моята възраст, а аналогиите, които мога да направя...
Но затова другаде.

Марин Бодаков

Георги Величков.
Ти не беше такъв
.
Роман.
Предговор Светлозар Игов.
Издателство Аргус.
София, 2003.
Цена 4 лева.