Изборът на "Култура"


Ивайло Знеполски
Вебер и Бурдийо: подходи към интелектуалците
Дом на науките за човека и обществото
София, 2003


Димитър Камбуров
Явори и клони
Издателство Фигура
София, 2003
Цена 6 лева