Антивавилон
Европейският преводачески колегиум
в Щрален, Германия
,
Александър Андреев

Йоханес Рау за българския език