Опит за портрет с автограф Божидар Бончев
Божидар Бончев започва своя "опит за портрет" преди повече от година. Резултатът са 13 керамични "портрета", които обитават зала "Параклиса" в НХГ от 10 април до 11 май 2003. Те сякаш са намерили своето място, с подхождаща на темперамента им атмосфера - вписват се естествено в пространство, което предоставя на тежкото им физическо присъствие странна лекота. И като че ли плуват в собствена среда, в аквариум от енергия, която взаимно си обменят.
Следвайки логиката на експозицията, нека започнем тази виртуална визита с плоските двуизмерни керамични модели, поели матрицата на човешка глава, но задоволили се единствено с нейните контури. Загатнато отворено или затворено око, колаж на цветна лента на предполагаемото за устата място, едри черни мазки, хаотично разположени по керамичната повърхност - това е знаковата система, с която Бончев ни въвежда в обекта на своите пластични размисли. Виждаме ги, отначало 5 на брой, окачени на една от стените на зала "Параклиса". Облени в цветове, те представляват клониран образ, умножен по 6. Комбинацията от цветния спектър, "съшит" с множество варианти на декоративен фриз от растителни и геометрични елементи, изглежда възможна до безкрай. В "Параклиса" обаче тя стига до крайния си вариант: номер 6.
Образът в палитра от превъплъщения - такава е тематиката, върху която сме поканени да медитираме.
Любопитният, гъвкав и динамичен пластичен език на Бончев ни показва, че керамичната материя е способна да пресъздаде органичния живот на формата.
"Аз обичам да иронизирам", казва Божидар Бончев. И може би това е идеалният вариант за възприемането на портрета, такъв, какъвто го виждаме през неговия поглед. "Портретите" му са превъплътени в масивни яйцевидни овали, израстващи от ствола си. Асоциациите с вегетативното начало са неизбежни. Тези "лица", безименни, изключващи конкретика на черти и всякакво разпознаване, изглеждат като избуяли от органичен корен. Невероятно е съжителството и взаимодействието постамент (по-скоро - декоративна основа) - образ, което Бончев е постигнал. От своя страна образът развива декоративната нагласа на автора, преминавайки смело в триизмерни композиции, израстващи от идеалния овал. Елементи, иззети от скулптурата и архитектурата, безцеремонно превземат пространството и извоюват самостойно пластично присъствие.
Многобройни препратки към стилистиката на японската керамика, декоративни елементи, напомнящи "ар нуво", мустаците на Дали или Кларк Гейбъл. Значително количество, но дискретно и стилно вплетени флорални мотиви, фигурални ескизи, пейзаж, разтеглен в перспектива, видян през аркадите на тераса... Авторът обича детайла и борави с него изключително интелигентно. Той не е просто орнамент, а живот на керамичната форма, самата тя е превърната в скулптура със своя история, свой анекдот. Обхванати от аурата им, проникваме във фантастичен микрокосмос със собствен тактилен език и почти осезаема мобилност.
Пространството около всяка една от тези крехки форми вибрира в собствено магнитно поле. Всеки декоративен елемент поддържа органична връзка с останалите. Образува се жива верига от преливаща се и бълваща форми материя. Монотонността, която би била риск на подобни пищни орнаментални композиции, е ловко избегната. Мобилността и комбинативната способност на автора, боравещ с материята, превръщат привидно тежките структури в самостойни и живи пластични светове.
"Опит за портрет" е неподправена агресия на керамичното тяло. Четивността, която при подобно обстоятелство изглежда трудна, е предизвикателство, отправено към нас не без причина. Трябват ни поне няколко обиколки около всяка една от тези планети живот, за да проникнем в уникалната им орбита, да преодолеем лъжовното впечатление за пренаселеност от изобилен детайл. Целта не е да разберем кой ни гледа от тези постаменти, нито пък да оценяваме автора като портретист в неговия опит и евентуално да го насърчим. Ако сме способни да уловим хармонията и ритъма на неговата декоративна плетеница, то тогава запознанството с тази разчленена личност, родила се щастливо в керамичната сплав, си е струвало опита ни за контакт.

Цветомира Тошева