На 17 април т.г. във Факултета по славянски филологии на СУ "Св. Климент Охридски" бе проведен традиционният семинар "По повод...". Този път предмет на разисквания стана монографията на Иля Гилилов "Играта 'Уилиам Шекспир' или Тайната на Великия Феникс", преведена от д-р Людмил Димитров и публикувана в книга от фондация "Пространство Култура", издател на нашия вестник. В хода на сбирката изказвания направиха проф. Никола Георгиев, проф. Валери Стефанов, ректорът на НАТФИЗ проф. Здравко Митков, доц. Христо Манолакев, ст.ас. Огнян Ковачев, д-р Искра Николова, актрисата Гергана Кофарджиева, студенти... Обезпокоителна, прочее, бе липсата на канонични шекспироведи от английската катедра на университета.
В следващ брой "Култура" ще представи обстойно дискусията, "подгряваща" посещението на Иля Гилилов в България. Тук ще отбележа само становището на Никола Георгиев, според когото издадената от нас книга ще има проблеми с хората, попили възгласа на Барт "Авторът е мъртъв! Да живее читателят!" и не отчитащи факта, че със залеза на деконструкцията и постмодернизма биографският и културно-историческият интерес на литературознанието значително се изостря...
Междувременно тиражът на изданието е почти изчерпан.

М.Б.