Честито!

Милена Кирова, прецизната колумнистка на "Култура", стана професор!
Ние, приятелите й от вестника, сме щастливи от сливането на Символно и Реално в заслуженото от нея академично признание - и не само защото един отдавна известен ни от съвместната работа факт е бил официализиран...
Все така, проф. Кирова!

К