Човекът, книга от Роман Ингарден в превод на Владимир Теохаров и Правда Спасова, беше представена в Полския институт (15 април т.г.). Изданието от поредицата "Етоси" на издателство "Критика и хуманизъм" е посветено на 110-годишнината от рождението на автора и обхваща различни текстове, централна за които е проблематиката на ценностите.
За жизнената среда и философското творчество на "най-значимия ученик и критик на Хусерл" разказа Владимир Теохаров. Правда Спасова отличи Ингарден сред останалите феноменолози с аналитизъм и кристална прозрачност и посъветва всички, които ще четат феноменология, да започнат първо с полския философ!...

А.Х.