Културен коктейл


Христос воскресе!, Емилия Дворянова

Милена Кирова стана професор
Празник на Невена Стефанова в Унгарския културен институт
Дискусия за Шекспир около книгата на Иля Гилилов
Българските конституции и конституционни проекти
Представяне на книгата Човекът от Роман Ингарден
Фестивалът на малки театрални форми във Враца, Венета Дойчева
Изложбата MORS IMPOSSIBILIS и клонирането, Диана Попова
Пътуващият проект Не/ограничени граници, Мария Василева
Изложба на Божидар Бончев в Параклиса на НХГ, Цветомира Тошева
Видеоизложбата Черна кутия в АТА център, Екатерина Гирджева
Тракийското злато отново на път

Музика в Програма Христо Ботев на БНР