Той и тя - греховната любов
Така беше наречен (друг вариант според бр. 1 от април 2003 на вестник "Пиеро": "Тя и той - греховната любов") кукленият режисьорски уъркшоп от петгодишната международна програма "Кукли на Балканите". Той се проведе от 1 до 14 април т. г. в Държавен куклен театър - Стара Загора. Негови инициатори и организатори са Фондация "Сцена Балкани" и ДКТ - Стара Загора, а генерални спонсори са "Стийл Нева консорциум", "Промет стийл АД" (отново, като и за "Балканите четат Радичков", тези фирми дават средства за нещо добро и полезно). Проектът е подкрепен и от Община Стара Загора, фондация "Про Хелвеция" и Сдружението с нестопанска цел "Пиера". Художествен ръководител на проекта е Петър Пашов, сценограф - Мариета Голомехова, музикален консултант - Петър Цанков, автор на плаката - Васил Рокоманов.
Замисълът е простичък за обясняване и не лек за осъществяване. Семинарът събира млади куклени режисьори от балканските страни, които по зададената предварително тема с български куклени актьори подготвят своите кратки опуси на основата на театъра на импровизираните кукли. Както се казва в такива случаи: за нас по-важен е процесът, а не крайният резултат...
И така в Стара Загора пристигат Владимир Стевков от Македония, Теодора Попова от България, Предраг Биелошевич от Босна и Херцеговина, Сибел Алтан от Турция и Еви Кабураки от Гърция. Чакат ги подбрани млади актьори, жадни за театрални приключения (Петър Пашов: "Стана ясно колко нереализирана енергия има в младите ни актьори!"). На 14 април из всички възможни зали и площадки на театъра се показаха петте "продукта". В тях ентусиазмът преобладаваше над дълбочината и това е естествено. Темата на опусите фактически си беше любовта, и това беше още по-естествено, особено когато видях младите лица на участниците в семинара. Най-чиста беше частта, с която се откри вечерта: омесването на хляба, извършено от Магдалена Митева, Сибел Алтан и Еви Кабураки. Особена изразност имаше в заявката на "Мене ме змей либи..." на Теодора Попова, но не се набеляза развитие в природата на чувствата, ако не в сюжета. Дори е някак некоректно да се произнасяме по отделните "опуси", тъй като те самите не претендират да са завършен резултат.
Друго е по-важното. Подобни семинари дават продуктивна възможност за опознаване и творческа съвместна работа на млади кукленици от нашия регион. Тук бих могъл да повторя много от наблюденията си върху семинара "Балканите четат Радичков" (вж. "Култура", бр. 32 от 13 септември 2002 г.). Не за друго, а защото отново се потвърди, че общото между младите творци от Балканите е повече и по-определящо театъра, който правят, от различията, които се дължат на различния им народопсихологически корени. Поне за мен това е обнадеждаващо. Както и фактът, че в заглавието "греховната любов" всички участници пропуснаха епитета.

Никола Вандов