Малки текстилни форми е заглавието на годишната изложба на секция "Текстил", показана през април в една от залите на "Шипка" 6. Това е първата експозиция на организаторите с дефинирано условие и критерий за участие - малки текстилни форми с размери 50 х 50 х 50 см. Изложбата няма претенция да покаже миниатюрен текстил, подобно на известните биеналета на текстила като Сомбатхей, Унгария, например. Най-малко защото тя не е международна и все още не е станала традиционна. Напротив, тя е първи опит и провокация за създаване на камерни творби.
Идеята за пространство, изпълнено с малки текстилни форми, възниква спонтанно. Това е опит и провокация към авторите за преоткриване на пространството чрез различен формат и размер, нетипични за повечето от тях.
В момента текстилът и посоката му на развитие, в най-тесния смисъл на понятието, не е текстил, а по-скоро характеризира "текстилно" мислене, чувствителност към материала и изграждане на формата.
"Малкият формат е формата на идеите", така Ани Бояджиева най-точно определи избора на организаторите. Аз бих допълнила - върху малкия формат се "регистрират" идеите, от бързата рисунка до създаването на детайлна композиция и не на последно място на бързото предаване на остроумна мисъл, на символ и същевременно на игра с материала.
Всяка творба е самостоятелен свят, който провокира зрителите с необичайни композиционни решения и изключително чувство за съчетаване на различни материали. Авторите ни представят двуизмерни пана и обемни мини композиции, разгърнати като цветни пробиви в пространството. Една част от "текстилните форми" са пролетни импресии - контрапункт на все още неотминаващата зима. Други са мислени като символ или знак, а трети са предназначени за интимно място в интериора - посоката, в която мислят повечето съвременни автори и "запазеното" мястото за съвременния текстил.
В "малкия" свят на текстила с деликатна чувствителност и прецизност всеки един от авторите е представил своето послание към зрителите.
На фона на "Малките текстилни форми", подредени в залата на "Шипка" 6, се състоя представянето на излезлия от печат албум "Изкуството на текстила в България".

Диана Драганова