Собственикът
Димитър Яблански (1859-1924)

1893 - Завършва държавни и стопански науки в Париж.
1896 - Учредител и член на УС на Народно осигурително дружество "Балкан" заедно с братя Паница от Виена. Член на Народната партия.
1896 - Оженва се на 26 октомври за Харитина Гешова.
1898 - Ражда се дъщеря му Мария.
От 9/21 март 1897 до 8/20 май 1899 г. е кмет на София.
По негово време се изготвя изменение на Закона за градските общини, одобрено от НС през 1898 г. Сключени са договори за електрификация на града и прокарване на трамваи. Общината отрежда място за Духовна семинария и заделя първите средства за строителството на градски хали и кланица. Реорганизират се техническите служби на Общината.
1908-17 - Член на управителния съвет на кредитна банка.
1912-13 - Министър на Обществените сгради, пътищата и благоустройството.
1912-14 - Член на Ефорията "Евлоги и Христо Георгиеви".
1914 - Председател на техническата комисия на Ефорията и на международното жури в международния конкурс за Народен музей и библиотека в София.
1920 - Мария Д. Ябланска се омъжва за Евстрати Сава Паница.

арх. Любинка Стоилова