Изборът на "Култура"


Хрисан Цанков
Наследство
Съставители: Искра Цанкова, Кристина Тошева, Иван Драгошинов
Издателство Валентин Траянов
София, 2003
Цена 6 лева


Изкуството на текстила в България
Съставители: Дима Недялкова-Каприева, Лилия Радичкова-Дочева, Цвета Явашева-Иванова
Издателство ЛИК
София, 2002