Яворови четения
На 9 май т.г. в НБУ по повод на 125-ата годишнина от рождението на П.К.Яворов бяха проведени Национална научна сесия с международно участие и поетически рецитали.
Работата в зала 409 "Проф. Васил Стоилов" условно бе разделена на Биографически четения, Четения на прозата, Четения на драмата, Четения на/за поезията, но лидерът на Департамент "Нова българистика" доц. Михаил Неделчев модерира форума като руска рулетка - и благодарение на този подход сесията стана действително полилогична, т.е. ответна на своя висок патрон.
Експозета представиха Биляна Курташева (фини разсъждения върху "романовостта" на Яворов, които е важно да развие в по-обемен текст), Христина Балабанова ("Яворов и будизмът"), Румен Шивачев (за Спиридон-Казанджиевата литературоведска версия на Яворов), Пламен Дойнов, Лора Шумкова, а Надежда Александрова пък приобщи към сесията присъстващите в залата роднини на поета - Явора и Василия Стоилови. В програмата бяха записани още Антония Велкова-Гайдарджиева, Боян Манчев, Димитър Михайлов, Димитър Камбуров, Елизария Рускова, Елка Константинова, Инна Пелева, Малгожата Внук, Мариета Гиргинова, Мирела Иванова, Мирослав Дачев, Николай Димитров, Николай Христозов, Ружа Маринска, Сава Василев, Свилен Каролев, Стоян Илиев, Цветан Ракьовски, Цветанка Атанасова...
Привидно екстравагантна, конструкцията на форума ефикасно предвиждаше в себе си поетите Ани Илков, Георги Господинов и Пламен Антов, както и актьорите Васил Димитров, Ева Волицер и Петър Петров.
От изложенията, които успях да чуя, съм впечатлен от бляскавата иронична импровизация на Емилия Дворянова върху дамските "послесловия" в България, описани от Яворов... Извънредно ефектно в пътя му на яворовед прозвуча и тезата на Михаил Неделчев, че съдбата на Яворов всъщност няма замисъл, че големият ни поет не е строител на собствения си живот. Неделчев разви разбирането си, че Яворов е бил социално патрониран от едни (д-р Кръстев и въобще "Мисъл", Гоце Делчев, държавни институции), както пък интимно поетът е патронирал други (Дора Габе, Мина)...
Междувременно участниците във Яворовите четения видяха 5-та книжка на списанието на НБУ "Следва" - безспорно най-добрата досега.
В нея можем да прочетем тежкостъпни текстове от Елена Алексиева, Боян Манчев, Лора Шумкова, Атанас Славов, Милчо Левиев, Росен Михайлов, Мари Врина-Николов... Браво на тандема Биляна Курташева (главен редактор) и Надежда Олег Ляхова (графичен дизайн) за това, че следват интуициите си какъв точно трябва да бъде балансът между академия и медиа!

М.Б.