Разговор с арх. Ричард Ингланд

Архитектурата е поемата

Мястото ви дава началата,
Весела Тончева