Николай Майсторов на 60

Николай Майсторов, из Холандски цикъл, 1985

Третата изложба

Човекът в едри мащаби,
Светла Петкова