Книгата "Българската езикова политика" от проф. Михаил Виденов беше представена пред филологическата гилдия на 15 май т.г. в СУ "Св. Климент Охридски".
"Авторът се опира върху основните тези на Пражката лингвистична школа и теорията на книжовния език, разработена в началото на XX век, за да анализира развитието на съвременната българска реч", обобщи съдържанието на изданието доц. Красимир Стоянов. Проф. Виденов анализира "експеримента" с македонския език, езиците на етническите групи в България, налагането на източния говор над западния, речта на съвременните медии. В приложението към изданието авторът е публикувал и "'Закон за защита на българския език', пригоден за гласуване в парламента".
Според проф. Михаил Виденов обществото трябва да контролира лицата, говорещи по националните медии: "не с глоби, както искаше Хайтов, а с комисии, които да извършват контрол и да публикуват корекциите".
"За мен е безумие да слушам речта на Мишо Шамара, Слави Трифонов и редица други хъшлаци. Не може с едни такива бележки като на Брезински в 'Труд' положението да се оправи", каза още Виденов и призова езиковедите да взимат пример от колегите си историци и да се наложат в публичното пространство.
Някои от присъстващите филолози имаха своите доста "революционни" предложения. Според доц. Добрина Райнова речите на българските парламентаристи първо трябвало да бъдат прослушвани (и при необходимост коригирани) от езиковедите в Софийския университет. Изследователката предложи учените по света да започнат отрано да учат български, тъй като: "Нашият език е толкова прекрасен! Той формира мозъчната кора на учениците така, че да станат бъдещи откриватели!"...

Анахит Хачикян