Честито!
На 17 май Румен Леонидов стана на 50 години.
Нетърпим и саможертвен, хаотичен и хипнотичен, Румен постоянно се възмущава и ни възмущава, но продължава да бъде справедлив, тоест грижовен и спрямо титаните, и спрямо джуджетата...
Вдигаме наздравица за човека, написал великото стихотворение "Ако Лазар..." - онова, в което библейският герой пита Бог: "ти кой си, защо ме будиш, защо ме викаш, не съм те молил, не си ме питал, не те познавам"... Онова, в което Лазар вече не иска да стане, не иска да диша, не иска нищо. Онова, в което е целият Румен.
Ние, неговите приятели от "Култура", му пожелаваме всичките бяс и блаженство, на които е способен!

К