Книга за османските владетели

Издателска къща "Кибеа" направи нещо чудесно и отдавна чакано, което не сториха историографите и академичните издателства. Вероятно от страх да не бъдат обвинени в национален нихилизъм. Българските историци никога не се осмелиха да напишат сериозна История на Османската империя, така че се образоваме от френските и английските трудове по тази тема. За българската хуманитаристика този период си остана "тъмен и робски" и се свежда и до ден днешен до детайлно проучване на стопанската история на България и другите подвластни балкански територии и хайдутството, като форма на съпротива на поробена България.
"Кибеа" издадоха великолепна и съвършена като полиграфия книга енциклопедия за съдбата на султаните от династията на Осман Гази, която е всъщност една съвсем кратка и достъпна история на Османската империя. Беше непростимо непознаването на величието и паденията на една от най-големите империи на Средновековието и Новото време, тъй като ние българите и нашите земи сме били в продължение на пет века част от тази империя. Както са написали авторите: "...Не само за Югоизточна и Централна Европа, но и за Югозападна Азия и за Африканския Север, където властта на султаните - по-силна или само "сянка на халифа" - в продължение на столетия е исторически факт".
Личната драма на султаните от османската династия или пък техните победи и постижения, независимо дали това са били военни походи, съпроводени с жестокост и разрушения, или мирно изграждане на културни паметници, или плодоносен период на законотворчество, са рефлектирали съвсем пряко върху съдбата на България като една от румелийските провинции на Империята. Странно е да не изпитваме любопитство и научен интерес към тази петвековна история, част от която сме и ние.
Адаптацията на текстовете и тяхната научна редакция са били поверени на едни от най-компетентните учени османисти в България: Мария Калицин, Светлозара Костова и Евгений Радушев. Поради това текстовете са прецизни във всяко отношение - носят с малко думи значителна информация, избягнати са каквито и да било възможности за фактологични грешки или съдържателни двусмислици. Авторите или по-правилно съставителите не са имали право на волни интерпретации, но някак са наредили събитията, фактите и знанията за султаните и империята по начин, който спокойно коригира някои заблуди и вече генетично утвърдени неверни стереотипи. Както например утвърденото сред българите название "Турска империя", което рефлектира с напрежение върху съвременните отношения със съседите и с етническите турци в България, а всъщност е напълно непознато в езиците, които се говорели в границите на империята. Точното название, което се употребявало в османския език и в езиците на подвластните народи, е гласяло "владения под управлението на османския двор".
Чрез прочита на енциклопедичната книга на "Кибеа" може да се достигне до знанието, че българското общество е провело един недоброжелателен към част от историческата гилдия и празен спор за това "турско робство" или "османско присъствие" трябва да пише в учебниците по история. Имало е и власт, и империя, и присъствие, имало е и робска институция, която е пълнела харемите на султаните и е вливала във вените на техните потомства славянска, гръцка, че дори западноевропейска кръв. Институцията на робството и стремежът на всеки правоверен мюсюлманин да извърши благочестиво дело, като дарява свободата на своите роби, е осигурила на Империята даровити политици, пълководци, мореплаватели, архитекти и поети, които произхождат от балканските провинции на Империята, или пък са доведени от далечните военни походи, за да допринесат с талантите си за блясъка на османската династия.
Много стари читателски стереотипи, свързани с историята, ще бъдат превъзмогнати, още повече нови и любопитни факти и събития могат да се научат от книгата "Владетели на Османската империя" на издателска къща "Кибеа". Всичко това е съчетано с удоволствието от високата естетика на полиграфията, от богатите и великолепно тематично подбрани илюстрации, гравюри, портрети и карти, от изчистения и добър български език.
Книгата е привлекателна, достъпна и за децата, които ще имат възможност да научат фрагменти от Средновековната и Новата история по един със сигурност по-спокоен и привлекателен начин, отколкото от учебниците по история.

Антонина Желязкова

Владетели на Османската империя.
Адаптация на текста Светлозара Костова,
художествено оформление Красимира Деспотова.
Издателска къща Кибеа,
2003