Станислав Памукчиев подреди цикъл от 10 голямоформатни графики в Салона на изкуствата в НДК. Рисунките, посветени на човека, са продължение на темата "Преминаване", която художникът развива от години. Настоящата изложба свързваме с 50-годишния му юбилей, който той отбеляза през май.
Подредени в една плоскост като решетка-инсталация, рисунките (всяка една с размери 2/2м) ни напомнят разположението на циклите в храмовите пространства. В известен смисъл можем да намерим сходство и в тематиката - обобщения образ на човека, неговите страдания, стремежът към постоянно движение и метаморфозите му по пътя към преминаване от материалната форма към чиста духовна енергия.
Фигури-проекции на човешки същества, обгърнати от сивкава мъгла, се носят из безкрайно пространство. Те сякаш са се освободили от материалната си обвивка и плуват в състояние на безтегловност. Обгърнати от светлина, разголените им силуети мъждукат на фона на всепоглъщащата бездна на неизвестното, но погледът им винаги е отправен нагоре - към пречистващата светлина, зад предела на познанието.
През годините Станислав Памукчиев показва траен стремеж към разработване и експериментиране по тази тема. Той винаги поставя в центъра на своите търсения човешкото, духовните пластове и енергийния заряд, натрупани през вековете. Използва естествени материали - въглен, пепел... Те напомнят по особен начин за материалната ни същност и винаги са имали сакрално значение. Присъствали са в извършването на различни тайнства и мистерии като живителен огън, който се превръща в пепепел. Това също е форма на преминаване.
Със средствата на изобразителното изкуство Станислав Памукчиев всъщност търси смисъла на човешкото съществoвание и може би невъзможността да постигне крайния отговор продължава неговите търсения.
Изложбата продължава от 21 май до 3 юни в пространството на полуетаж "Изток" в НДК.

Светла Петкова