Изборът на "Култура"


Георги Господинов
Писма до Гаустин
ИК Жанет-45, 2003
Цена 5 лева

Георги Тодоров
България, Православието, историята
Фондация Св. княз Борис, 2003
Цена 7 лева

Константин Илиев
Поражението
ИК Жанет-45, Издателство Факел, 2003
Цена 10 лева