Анкета
В навечерието на Пролетния панаир вестник "Култура" се обърна с 9 въпроса към издателства, публикуващи хуманитаристика и най-нова българска и чуждестранна художествена литература. За наша изненада се отзоваха едва 1/5 от поканените...

1. С какво се промени, според вас, ситуацията в книгоиздаването в сравнение с миналата година? А в книгоразпространението?
2. Имате ли полза от Националния център за книгата към Министерство на културата?
3. Защитава ли вашите интереси Асоциацията на българските книгоиздатели?
4. Помагат или пречат на българското книгоиздаване действащите в момента закони? Какви промени в тях биха били от полза?
5. Дали медиите създават вярна картина на книжовната ситуация у нас?
6. По какъв признак подбирате книгите от областта на хуманитаристиката и най-новата българска и чуждестранна литература, които издавате?
7. Как преценявате Панаира на книгата?
8. От какво се чувствате застрашени в работата си?
9. Какво конкретно да се прави за подобряване на книгоиздателската и книгоразпространителската ситуация? И конкретно от кого?