Димитрина Кондева, Кристин Василева -
ИК Обсидиан, София:

По въпрос 1:
Ситуацията не се е променила с нищо. В книгоразпространението се наблюдава постепенното изчезване на дребните книжари и най-общо тече процес на окрупняване.

По въпрос 2:
"Обсидиан" не е имал конкретна полза от Националния център за книгата.

По въпрос 3:
Досега Асоциацията не е защитавала интересите ни.

По въпрос 4:
ДДС-то върху книгите трябва да се премахне. Нужни са евентуални субсидии за библиотеките и читалищата.

По въпрос 5:
Медиите се стараят за вярната картина.

По въпрос 6:
Издаваме книгите, които ни харесват, които възпитават и образоват народа ни. Какво субсидиране?!!!

По въпрос 7:
Панаирът на книгата е една голяма книжарница. Там сме, за да ни виждат.

По въпрос 8:
От нелоялна конкуренция!

По въпрос 9:
ДДС - Министерство на финансите. На първо място!