Предлагаме ви моментна снимка на книжовната ситуация у нас. Тя не изчерпва проблемите на издаването и разпространението на съвременната българска книга: в нея липсват персонажи, някои планове са крупни, а други - твърде датайлизирани... Дразнещо се повтарят шарки. Ясно е обаче, че "пътят на книгата" трябва да бъде разискван - не само за да има път, но и за да има изобщо книги.
Искаме да кажем "нашите книги". Защото първи изпадат тъкмо изданията от областта на българската и чуждестранната хуманитаристика, от най-новата художествена литература...

Култура

Материалите подготви Марин Бодаков