Нечисто, колебливо, музейно

Франкфуртският органист Ханс Ото Якоб "озвучи" 1ОО-годишнината на столичната 22-ра гимназия "Г.С.Раковски" по покана на Ханс Юрген Кьолен (WTC-Valko International) и Германо-българското културно сдружение под патронажа на посланика на Германия г-жа Урсула Зайлер Албринг. Рециталът му проследи развитието на органа през вековете: от Николаус Брунс (XVII век) до Флор Пеетерс (XX век).
Посетих този концерт, защото за разлика от предишни десетилетия, последното не може да се похвали с голямо гастролно разнообразие на посветени интерпретатори на орган. Предполагах, че ще чуя нещо най-добро от прочутата германска школа; нещо, което би отличило вечерта от всекидневния столичен концертен порядък. Г-н Якоб в момента е член на Управителния съвет на Работния кръг на специалистите по орган в Германия. От биографията му се разбира също, че е бил органист и капелмайстор във Франкфуртската катедрала. Това не е първият му концерт в България, очевидно съм пропуснала предишната негова изява.
Посетих този концерт и защото имам спомен от един друг органист със същата фамилия - Вернер Якоб, който по-късно се изкуши много в композицията, но записа за EMI органното творчество на Бах. Може би затова нашият сегашен гост от Германия фигурира в каталозите с фамилно име Ото. Записвал е достатъчно музика, за да повярваме, че ще чуем нещо, което ще го открои в съзнанието. Прелюдът на Брунс и до минорната Пасакалия и Фуга на Бах "минават" с недотам чиста артикулация, с изненадваща колебливост в гласоводенето, с наистина редки в подбора си регистри. Следва Адажио, Алегро и Адажио във фа минор от Моцарт - твърде застинало, музейно, едва ли не с някаква бутафорно преклонение пред фактурата; няма виталност, няма и следа от онази фина, вокализираща театралност, която може да "оцвети" дори и най-строгата трактовка. Известно е, че Моцарт не е писал с удоволствие тази пиеса; същото впечатление остави и г-н Якоб за себе си с интерпретацията на творбата. Не по-различно прозвучаха Прелюд и фуга, опус 37 от Менделсон. По-нататък са били изпълнени пиеси от Франк, Регер и Пеетерс. Поне така бе обявено в програмата.

Екатерина Дочева







Крешендо
декрешендо