Международният конкурс
Панчо Владигеров

Наградите

Проф. Антон Диков,
председател на журито по пиано

Проф. Минчо Минчев,
председател на журито по цигулка