Новите отличници
Втора година български читалища безвъзмездно получават финансова подкрепа по тригодишния проект "Читалище". Проектът е дело на Министерството на културата и Програмата на ООН за развитие, подкрепен от програмата "Матра" на правителството на Кралство Холандия и Американската агенция за международно развитие.
Миналата година безвъзмездно бяха финансирани 36 демонстрационни проекта.
Тази година, в навечерието на 24 май, Управителният съвет на проекта одобри финансирането на 31 читалищни проекта. Общата сума, която предстои да бъде "усвоена", е 436 420 лв.
Отпусканите средства за отделните читалища, варират от 7 500 лв., до най-високата "премия" - 19 890 лв. - определена за читалище "Развитие", с. Телиш - община Червен бряг.
Останалите "отличници" по проекта са читалищата: "Хр. Ботев", гр. Антоново; "Развитие", Белоградчик; "Ив. Вазов", Берковица; "Н. Вапцаров", Благоевград; "Св. св. Кирил и Методий", Бургас; "Надежда", с. Вардун, община Търговище; "Априлов - Палаузов", Габрово; "Родопска просвета", Девин; "Методий Драгинов", с. Драгиново, община Велинград; "Н. Вапцаров", Дулово; "Пробуда", с. Згориград, община Враца, "Бачо Киро", с. Искра, община Ситово; "Възродена искра", Казанлък; "В. Левски", Карлово; "Искра", с. Крушаре, община Сливен; "Цвятко Радойнов", с. Крън, община Казанлък; "Разум", Монтана; "Нов живот", с. Петърч, община Костинброд; "Съгласие", Плевен; "Възраждане", Пловдив; "Св. св. Кирил и Методий", Раковски; "Отец Паисий", Сандански; "Народна просвета", с. Смоляновци, община Монтана; "Витоша", София; "Цар Борис III", София; "Нево дром" ("Нов път"), София; "Димитър Дончев-Доктора", Тервел; "Наука", Троян; "Добри Войников", Шумен; "Възраждане", с. Щръклево, община Иваново.
Демонстрационните проекти на спечелилите конкурса читалища, ще бъдат реализирани в продължение на една година.

К