100% монументалност
Оригинали и постери (проекти и реализации) на членовете на Секция "Монументални изкуства" към СБХ от последните години бяха показани през май на "Шипка" 6. Изложбата е организирана съвместно със Съюза на архитектите в България и е посветена на синтеза на архитектурата с монументалните изкуства. Монументалните произведения - част от мащабни проекти в областта на строителството на обществени и жилищни сгради - са в пряка зависимост от контактите и взаимодействието между художници, архитекти, инвеститори и строители, което увеличава рисковете за реализирането им. Това води авторите до решаване на редица проблеми извън преките творчески търсения. Едно от следствията на тези процеси е обръщането на някои художници-монументалисти към самостоятелни форми с цел независимост на творбите. Тези произведения стават кавалетни и заемат междинното пространство между архитектурата, изобразителното и приложните изкуства. Въпреки трудностите, монументалните изкуства в България продължават да съществуват и се развиват. През последните години се реализираха редица проекти за оформлението на храмови пространства. Важно е да се отбележи, че в изложбата са представени и произведения, участващи в големи конкурси. Пример за това са проектите за украса на храма "Успение на Пресвета Богородица" в Пампорово.
Освен произведения с култов характер, много от авторите-монументалисти разработват и други сюжети, които реализират в редица големи обществени пространства в стенописни или мозаични техники, керамични пана. В тях се представят различните подходи към синтеза на архитектурата с художественото произведение, отразяват се характерните за всеки автор стилови похвати, които правят произведенията част от пространствената среда, неин художествен център.
Сред монументалните изкуства у нас все по-широко се налага стъклописът. Ако преди десет години опитите на художниците в тази област се приемат за експериментални и за начало на обещаващо творческо развитие, сега можем да посочим представените в изложбата резултати като съществени и в унисон със съвременните тенденции. Вероятно това се дължи и на определеното предпочитание към стъклото в архитектурата през последните години.
Изложбата на Секция "Монументални изкуства" на СБХ е равносметка, която показва творческата воля и възможности на художниците за осъществяване на замисли в много насоки и с помощта на различни художествени техники въпреки трудностите.

Ралица Гелева-Цветкова