Музи
Спокойствие, топлота и изящество се леят от платната на Николай Алексиев, подредени в галерия "Аполон и Меркурий". В композициите си художникът често преплита образи на растения, животни и хора, които преливат един в друг. Преобладават нежните женски лица, които сякаш са излезли от епохата на Ренесанса. Почти навсякъде погледът им е отправен към зрителя и настойчиво следи неговото движение. Многобройните платна сияят в топли пастелни тонове, които прозират един под друг и така образуват дълбока и сложна колоритна хармония. Художникът разработва всеки детайл с извънредно внимание, като не оставя дори милиметър от повърхността на платното необработена. На места наслоява боята и така получава интересна фактурна повърхност. Видимо предпочитанията на художника са към малките формати, близки до квадрата, но виждаме и композиции, затворени в кръг или арка. Това разчупва ограничеността на правите очертания на рамката и създава усещане за раздвиженост. Като цяло асоциациите, предизвикани от картините, водят към сюрреализма като усещане и показват своеобразни времеви отрязъци, в които главните герои сякаш са застинали. Светът в платната на Николай Алексиев е сънищно-приказен, митологично-нереален и празничен. Това можем да прочетем и от заглавията на картините: "Видения", "Муза", "Празник", "Мечта", "Порив", "Кентавър"...

С. П.