Париж и София в унисон
История и музикален анализ, теория и музикална естетика, опера и сценография, етномузикология, хорово изкуство и инструментална музика, теория на джаза и джаз-музициране... Това са някои от пресечните точки за сътрудничество между Държавната музикална академия "Панчо Владигеров" и френсия университет "Париж 8" - първото парижко висше учебно заведение, което сключва договор за сътрудничество с ВУЗ в България. Общото споразумение, което е за срок от три години, предвижда обмен на преподаватели и научни работници. Те ще се ангажират с водене на курсове и лекции, участие в семинари и изследователска работа. Онова, което най-много би интересувало самите студенти, е възможността второкурсниците и третокурсниците да продължат редовното си обучение, "гостувайки" в Париж или в София за период от 3 до 12 месеца. Имената на избраните студенти и информация за участие в програмата се съобщават от ДМА "Панчо Владигеров" и "Париж 8" преди края на месец юни, предшестващ академичната година.
Професор Жени Захариева - от българска страна - и Иванка Стоянова - от френска страна - са координаторите при изпълнението на споразумението, което ще бъде предмет на годишна програма. Детайлната й съвместна разработка ще се отнася за всяка отделна учебна дисциплина.

Е. Д.