Честито!
Годините, казват, никога не са мерило за значимостта на един човек. Тази мисъл в най-висша степен се отнася за Светлин Русев, който на 14 юни навършва 70.
Губене на време би било да търсим върхове в неговото творчество - създаденото през годините изгражда тотална и зашеметяваща цялост, проникната от порив към висша хармония. Хармония, постигана без компромиси, според нормите на самия художник.
В българския културен и обществен живот през последните десетилетия Светлин Русев за мнозина си остава сложна и противоречива фигура. Никой обаче не се осмелява да отрича неговата човешка плътност и интелектуална мощ. Зад високите етически и естетически прегради, които художникът е изградил около себе си, зад вглъбената мрачност някой с повече късмет би зърнал човек, обсебен от идеята за съвършенство, стремящ се да долавя високите трептения на Вселената... За нормалното съзнание подобни човешки обеми са трудно обозрими, но в националната памет неминуемо ще бъдат отчетени. И оценени по достойнство.

Култура