Изборът на "Култура"


Ян Цейка
Тенденции в съвременната архитектура
Превод: арх. Вихрен Бакърджиев
Издателство АрхЛИБРИ
цена 15 лева