Обща философска визия

Ако сте останали с впечатлението, че през последните години медиите в България революционно са изменили облика си, ако сте забравили какво беше "Рапорт даден, рапорт приет", а краката ви са отвикнали да набиват подметки в манифестационната гмеж и така ви е добре, не включвайте "Христо Ботев" в петък от 15 часа. Само 40 минути - един учебен час - ще ви запокитят в дълбокото на най-чистия контрареволюционен, реставрационен и ретрограден реакционизъм в радиото. "От Ботев до Талев - българската литература за вас, студенти" ("Български език" накратко) е серия от предавания, замислени в полза на кандидатстудентите. И, всъщност, посветени на това да ги снабдяват с изтъркания, подправен и най-вече неефикасен инструментариум на онази псевдонаучност в литературата, болезнено позната ни от Георги Димитров в букварчето до най-последните семиотични мятания на новите български преподаватели в новите български университети.
"Български език" по "Христо Ботев" е поле на изкривените чудеса, в което авторите се разглеждат като нездрави психоаналитични феномени, творчеството им се разшифрова като военна криптограма, а в отделните произведения, като в сталински процес, се търсят и намислят тайно вложени манипулативни цели и подсъзнателни желания. Така кандидатстудентът разбира, че писателят "има своите първи творчески прояви" еди-кога си; "белият цвят играе медиативна роля"; "изображенията поразяват с визуална експресия"; описанието понякога страда от "осъзната вторичност"; "съдбата е приписваното на потиснатите тяхно битие"; "двигателите на историята" са народът и "индивидуалната личност"; "индивидуалната субективност" клони към "обезценяване" на фона на Първата световна война (която по дефиниция е Апокалипсис за обикновения човек). В "Български език" студентът научава как трябва да възприема българската литература, на колко части да транжира стихотворенията, как да тълкува символи, да извежда теми, да мисли (да разгръща "обща философска визия") и кого да следва в критичните/естетическите си опити въз основа на родната словесност. Примерно Биляна Борисова от СУ: "За Йовков единствената възможност в този период да се свърже индивидуално-личното и колективно-общото е по линията на активизираното усещане за родова принадлежност, за Родина, за българско." Или Йордан Ефтимов от НБУ (и водещ на "Книжни тигри" по RFI): "Гео Милев е един типичен европеец и в тоя смисъл космополит, и за него Библията или актуалната европейска литература, английските романтици, разбира се, цялата немска литература, е на първо място сред цитираните от Гео Милев - в повечето случаи скрито - произведения."
Единственото, на което слушателите на "Христо Ботев" могат да се надяват след няколко такива 40-минутни преживявания, е кандидатстудентите да имат достатъчно чувство за самосъхранение и да си запушат ушите, преди да ги е поразила някоя визуална експресия. И преди усещането им за родова принадлежност така да се е активизирало, че да ги видим да влизат в Алма Матер подходящо натъкмени в бяло и черно, старомодно фризирани, стройно подредени, еднакво усмихнати и многолюдно запътени в правилната посока, като на сватба у преподобния Муун.

Нева Мичева
От въздуха
подхванато