Континентът Бернхард

Началото на романа Потъващият

Тоталната литература на Томас Бернхард,
Александър Андреев